Przygotowywanie pobierania OutlastPROSIMY DOKŁADNIE ZAPOZNAĆ SIĘ Z NINIEJSZĄ UMOWĄ LICENCYJNĄ UŻYTKOWNIKA KOŃCOWEGO. Niniejsza Umowa licencyjna użytkownika końcowego („EULA”) określa warunki użytkowania gier wideo, aplikacji, oprogramowania, powiązanych z nimi ulepszeń, nakładek, aktualizacji oraz usług powiązanych („Produktu”).

Niniejsza Umowa EULA określa warunki, zgodnie z którymi twórca gry udostępnia Państwu („Użytkownikowi”) Produkty, oraz zasady użytkowania tych Produktów. Polityka prywatności twórców gry („Polityka prywatności”) stanowi integralną część niniejszej umowy EULA. Instalacja lub użytkowanie Produktu oznacza, że Użytkownik akceptuje i zobowiązuje się do przestrzegania (1) niniejszej umowy EULA oraz (2) Polityki prywatności przez cały czas. Jeśli nie akceptują Państwo zasad określonych w jednym z tych dokumentów, prosimy nie instalować ani nie użytkować Produktu.

Niniejsza umowa EULA zachowuje moc prawną i nie zastępuje Warunków użytkowania. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami niniejszej Umowy i Warunkami użytkowania, mają zastosowanie postanowienia zawarte w Warunkach użytkowania.

Twórcy gry zastrzegają sobie prawo do zmiany, modyfikacji, dodawania oraz usuwania punktów niniejszej umowy EULA w dowolnym czasie, zgodnie z procedurami.

Wyrażenia pisane wielką literą zastosowane w niniejszej umowie EULA bez ich zdefiniowania mają znaczenia takie jak określono w Warunkach użytkowania.

Pełny regulamin korzystania ze strony i usługi dostępny tutaj.